di oktyle phetalate

ماده روغنی شکل DOP یکی از مهم ترین نرم کننده های انواعی از پودر PVC است . این ماده در یک راکتور مجهز به همزن در مجاورت کاتالیزور پاراتولوئن سولفونیک اسید ( PTSA ) بصورت Batch تولید می شود . مدت زمان تولید هر Batch حدود 12 ساعت بوده و روش تولید بصورت ناپیوسته می باشد . کیفیت این محصول نسبت به روش پیوسته بسیار مرغوبترمیباشد .

مراحل تولید DOP عبارتند از استریفاکسیون ، بازیابی الکل مازاد و صاف کردن محصول .

در حال حضر ، پتروشیمی فارابی علاوه بر تامین DOP بازار داخلی به کشورهای متعددی نیز صادرات دارد که محصول تولیدی بسته به سفارش مشتری بوسیله کشتی ، تانکر یا بشکه های فلزی 200 کیلوگرمی ارسال می گردد .