8400170 _8401779

 
نام شرکت :   كندر
نام تجاري :   پونل - آرتا - دلتا - لو لو - پریا - آبان - 7 سین - ABC
سال تاسيس :   1377
نام مدير عامل :   آقاي حميد رضا رضايي
آدرس :   تهران - خيابان دكتر بهشتي نرسيده به سهرودي شمالي 94
تلفن :   8400170 -8401779
فاکس :   8402265
پست الکترونيک :   info@condorcompany.com
آدرس وب :   www.condorcompany.com
محصولات :  
  • پودر دستی
     
  • پودرماشین لباسشویی
     
  • صابون دترجنت