77327130_77335026_021

آقای مهندس بهمن بصیری

 تولید رنگهای مخصوص خودرو انواع رنگهای صنعتی  ضد خوردگی تاسیساتی پودری رنگها ولاک مخصوص چوب رنگهای کف رنگ برای صنایع بسته بندی

www.taba-chemie.com