COCONUT FATTY ACID DI ETHANOLE AMID

کوکونات فتی اسید دی اتانل آمید

مايع ويسكوز زرد كمرنگي است كه در گروه مواد فعال سطحي غيريوني قرار دارد. به این معنی که بخش آبگريز اين ماده در pH رايج فرآورده هاي آرايشي و بهداشتي، فاقد بار الكتريكي است.

ويژگي ها :

 افزايش دهنده كف
 تامين كننده گرانروي بويژه در مورد شامپوها
 بهبود حالت پذيري مو
 كاهش ميزان تحريكات پوستي

كاربرد :

 شامپوهاي بدن و سر
 مايعات دستشويي
 صابون هاي مايع و صناعي