خدمات مورد نیاز
ظروف پت تولید  (4)
پت پی ال ام
پت پی ال ام
http://plasticmachine.de
صنایع پلاستیک مرکز
صنایع پلاستیک مرکز
http://spmco-iran.com
صنایع   پلیمری  صدر
صنایع پلیمری صدر
http://sadrpolymer.com
پارت پت
پارت پت
http://part-pet.com