لیست شرکتها شماره تلفن نام مدیرعامل محصولات آدرس ووب سایت
شرکت تولیدی سلف شیمی
رنگ و رزین یشم
شیمیایی کیمیاکلر کبودان
رنگسازی مکث
کیمیای اکسیر
رنگسازی ایران
صنایع شیمیایی کیمیا اکسیر
رنگدانه کالا
تهران فایبر
رنگ ورزین خوش
مجتمع صنایع شیمیایی پرنیان رزین
رنگ گل پخش
یزدرنگ
رنگ کرومات
هورفلکس
رنگ سحر کرج
همگرایان تولید
رنگ دنیا
همایش طرح وابنیه پارس
رنگ پارس الماس
همایش صنعت پلیمر
رنگ باژاک
نیکل فرآیند
چسب ساز
نیروکلر
رنگ الوان
نو رنگ پوشش
رنگ آئینه
نماسازان گوهر صبا
رسوب بر پارس
نگین تجارت فردوس
رزینهای مهندسی برتر
نفت گستر
رزین فام
نفت بهران
رزین وچسب شمال
ناهید
رزین ساوه
نساج ثابت تهران
رزین سازان
نانو آب ایرانیان
رزین بتن برتر
ناتاوست شیمی
رزیتان
مینا سطح آرا
راک شیمی
مونالاک
درسا شیمی
موادمهندسی وپوششهای ضدخوردگی نیلی فام
ذوفنون
موادمهندسی مکرر
دوده صنعتی پارس
مهندسی مینالون شیمی
دنیای شیمی
مهندسی ومعماری سرنادسازه
دگوسا ایران
مهندسی زنگ ستیزان شرق
دقیق شیمی
مهندسی صنعتی پلیمر گسترسهند
درین شیمی
مهندسی بوم
دایکل
مستربچ سانکو
خضرا پیوند
مسباره
حفاظت خوردگی بهکام
مرصادشیمی
چسب ستاره سمنان
محافظان بهبود آب
جیران کیش
مجتمع صنایع شیمی گسترنیما
ثمر رنگان
ماهدیس تجارت
تولیدی وصنعتی گوهرفام
ماه رنگ تجارت
تولیدی وصنعتی رنگان فر
ماندانا شیمی
تولیدی وشیمیایی ماهلا
موسسه تحقیقاتی رنگ امیر کبیر مترا
تولیدی وشیمیایی روناس
گیتی آسا
تولیدی وشیمیایی رزپلیمر
گروه مواد کارا گستر
تولیدی نقشینه چسب تهران
گروه کارخانجات ایران کیتون
تولیدی صنایع رنگ ورزین پارس الوان
گروه فراایمن بسپار
تولیدی مرکب نقش آفرین
گروه صنعتی طلای آبی
تولیدی وشیمیایی ایران شرکاء
گروه تولیدی و باززرگانی امین سپتیکو
تولید نقشینه چسب تهران
گالونیزه شمس آلدا
تولیدی مرکب چاپ ملیکا
گروه پزوهشی صنعتی فرانام
تولیدی صنعتی گیلان زاک
گذرگاره تجارت آسیا
تولیدی صنعتی پکا شیمی
کالوانیزه شمس آلدا
تولیدی پتینه سازان پارس
کیمیا جو شیمی
تولیدی صنایع شیمیایی ممتازبل گستر
کیمیا فلز آذر
تولیدی شیمیایی کلران
کیمیا جاوید سپاهان
تولیدی شیمیایی فام گسترماهان
کیمیا تهران اسید
تولیدی شیمیایی جهان کنیتکس
کیمیا آران
تولیدی سیماب رزین
کیش پارس دیزاین
تولیدی تابا شیمی
کیان شیمی
تولیدی دانتکس ایران
کیان رنگین
تولیدی چسب وابر تهران
کیان تجارت فردوس
تولید الکل ومواد غذایی بیدستان
کنجاله ساز
تولید الیاف پلی پروپیلن
کنترل انفجارسوخت
پوشش فلز سمنان
کلاژ گستر ماندگار
تهران سیکا
کراپ ایران
تهران رنگ ریز
کلینیک ساختمانی ایران
تهران رامتین
پتروگوهرپارس
تهران حرا
کالا کار
تهران اورانوس
کلرپارس
تقطیر خراسان
کربن ایران
ایران استابیلایزر
کبودان شیمی رزین
تعاونی تولیدی فاران شیمی
فرو سیلیس ایران
تعاونی تولیدی شیمیایی کیمیا نشان تاک
کاویان شیمی
تعاونی آسان رنگ گرمسار
کالا پلیمر آریا
تدارکاتی و مهندسی ماشین آلات فرا آسیا
کاسل میدل ایست
تحقیقاتی و مهندسی آرمان عنصر
قند پیرانشهر
تاکفام
فیبرونا
تارا بتون
صنعتی شیمیایی رنگین زره
تامین خوراک
صنعتی سخت پوشش
پیشرو مبتکر پیوند
صنعتی آبتین رزین
آبکاری شبستری
صنایع کیمیای غرب گستر
پویا شیمی
صنایع شیمیایی میلادپگاه
پوشش فام
صنایع شیمیایی مرجان پیمان
پوشش صنعت نانو فن
صنایع شیمیایی گیرش
پودر رنگ موج
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
پلیمر صنعت جنوب
صنایع شیمیایی فارس
پلاستی سایزر
صنایع شیمیایی غفاری
پرهیز کالا مهر
صنایع شیمیایی سینا
پرشیا پودر آوران
صنایع شیمیایی سامد
پرسیکا توس
صنایع شیمیایی چسب ورزین قم
پرزان زرین
صنایع شیمیایی چسب ورزین پارسا
پرتو شیمی
صنایع شیمیایی جهان پردازش دارو
پدرام رنگ عصر نوین
صنایع شیمیایی پایا متین
پایش صنعت نوین
صنایع شیمیایی پارچین
پایا پلاست تهران
صنایع رنگ طیف سایپا
پاندا
صنایع رنگ محار
پامو کاله
صنایع رنگ طوس
پاکران شیمی صنعت
صنایع رنگ سورمه
پاکدیس ارومیه
صنایع شیمیایی بوشهر
پارسیان شیمی تجارت
صنایع شیمی وپتروشیمی ایران
پارس نیکل
صنایع رنگسازی برترشیمی
پارس پلیمر خاوران
صنایع رنگ درخشش
پارس پامچال
صنایع رنگ بوژان رزین
پارس ایده شیمی
صنایع رنگ بارک
پارس اشن
صنایع رنگ آرکو
پ دو واکس
صنایع چسب سیناران
بینالود
صنایع چسب دنالاک
بهاران
صنایع بهداشتی فومن وش
به نیرو
صانع یکتا
بنیان کالاشیمی
شیمیایی وصنعتی کاوه
ایران رنگ کار
شیمیایی کیان رزین
بصیرت رازی ملارد
شیمیایی قوام کار
بسپار لیا
شیمیایی سمن
بتن شیمی خاورمیانه
شیمیایی رازی
بازگرانی گیتاآفتاب
شیمیایی تک رنگ کار
بابکوی شیمی(مسئولیت محدود)
شیمیایی انرژِی سمنان
ایران بیدز
شیمیایی آذرآسا
ایران آرارات (سهامی خاص)
شیمیایی بتن پاس
اوران شیمی(مسئولیت محدود)
شیمی لیا
الوان ثابت
شیمی گستر اتحاد
الکترو زر سازه
شیمی کار گستر آسیا
اصیل پایا
شیمی فرآور مریک
اسیدنوپاشیمی اصفهان
شیمی فر(شیمی ساختمان)
اسیدساز(مسئولیت محدود)
شیمی صنعت فرزان
احسان شیمی استهبان
شیمی پخش ایران
اتو
شیمی افسون
آیریا برنا
شهران شیمی
آوا محیا شیمی
شهاب شیمی سمنان
آهاران (سهامی خاص)
شتاب شیمی
آلارنگ
سیمین براق
آکسوم
شایان شیمی
آزماشیمی کارا
سیلیکا ژل درخشان
آریارزین
سیاوش شیمی قشم
آریاچسب
سولفورین
آرون پاد
سودا
آرنگ ساز
سمند گستر شیمی
آرمین صنعت
سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران
آرمان شیمی (سهامی خاص)
سلیس
آرمان پوشش فلز
سرا پوش
آرش رنگ (سهامی خاص)
سخت لایه ساز
آرانکو شیمی
سپهر رنگ آرا
آدران بسپار (سهامی خاص)
سپهر افروز
آذران اسید
سپند رنگ
آتی مهر
سایار
آپاک آرارات
ساهه شید
آپاداناصنعت
سازمان صنایع دفاع
آبنیل شیمی
رنگین بلاش
آبکاری یوسفی
ژوبین شیمی
آبرنگسازان
ریف ایران
آباسیک(سهامی خاص)
رنگین هادی
آب باطری آب ایران
رنگین آهن
هنوز مطلبی به این صفحه اضافه نشده است