88836161

نام شرکت :   راک شيمي
نام تجاري :    
سال تاسيس :   1368
نام مدير عامل :   آقاي محمدحسين زهتابچيان
آدرس :   تهران، خ ايرانشهر جنوبي ، شماره 43
تلفن :   88836161
فاکس :   88826168
پست الکترونيک :    
آدرس وب :    
محصولات :  
  • اتیلن گلیکول دی استئارات
     
  • اتیلن گلیکول منو استئارات
     
  • كوكوآميدوپروپيل بتائين
     
  • كوكونات فتي اسيد دي اتانل آمید