8873002388731686

نام شرکت :   زيباوش
نام تجاري :   طرفه
سال تاسيس :   1360
نام مدير عامل :   آقای داریوش جاهدمنش
آدرس :   تهران، ميدان آرژانتين، خيابان شهيد احمد قصير، كوچه دوازدهم، پلاك 6
تلفن :   88730023-88731686
فاکس :   88734588
پست الکترونيک :   www.zibavash.com
آدرس وب :   info@zibavash.com
محصولات :  
  • انواع شامپو
     
  • انواع مايع ظرفشویی