02313352309

 
نام شرکت :   سفید شیمی
نام تجاري :   کاملیا
سال تاسيس :    
نام مدير عامل :   آقاي سيد محمد موسوي
آدرس :   سمنان – صندوق پستي : 117-35145
تلفن :   0231-3352309
فاکس :   0231-3352309
پست الکترونيک :    
آدرس وب :    
محصولات :  
  • جوهر نمک