0631 3333022 3333024

نام شرکت :   فخر خرمشهر
نام تجاري :   شاب
سال تاسيس :   1370
نام مدير عامل :   آقای محمد حسین بوالحسینی
آدرس :   آبادان - صندوق پستي 655
تلفن :   0631 - 3333022 - 3333024
فاکس :   0631 - 3335072
پست الکترونيک :    
آدرس وب :    
محصولات :  
  • انواع مايع دستشویی
     
  • انواع مايع ظرفشویی
     
  • جوهر نمک
     
  • مايع سفيد كننده