0112_3682381

نام شرکت :   گل‎پسند بابل
نام تجاري :   گل سنگ
سال تاسيس :   1374
نام مدير عامل :   آقاي محمد شركت بزازان
آدرس :   بابل، كيلومتر 25 جاده گنج‎افروز، شهرك صنعتي بابل كنار
تلفن :   01123682381
فاکس :   01123682120
پست الکترونيک :    
آدرس وب :    
محصولات :  
  • توالت شوي
     
  • شيشه شوي
     
  • مايع سفيد كننده