0341 3312870 1

 
نام شرکت :   مولكول
نام تجاري :   بلوره
سال تاسيس :   1357
نام مدير عامل :   آقاي جواد وكيل زاده ابراهيمي
آدرس :   كرمان - اول خيابان سرباز - جنب سردخانه كد پستي 76135
تلفن :   0341 - 3312870 - 1
فاکس :   0341 - 3312870
پست الکترونيک :    
آدرس وب :    
محصولات :  
  • انواع مايع ظرفشویی