88746565

نام شرکت :   کیمیاگران امروز
نام تجاري :   KELA - KENON - KEGL – KELAN – KECO – KECAS – KEOL – KEPS -KEMPG-مترونیدازول
سال تاسيس :   1374
نام مدير عامل :   آقای محمد رضا موسوی
آدرس :   تهران - خيابان سهروردي شمالي - خيابان هويزه غربي - شماره 151
تلفن :   88746565
فاکس :   88746564
پست الکترونيک :   info@kimyagaran.com
آدرس وب :   http://www.kimyagaran.com
محصولات :  
 • اولئیک اسید اتوکسیله با مولهای مختلف اتیلن اکساید
   
 • پلی اتیلن گلیکول
   
 • پلی سوربات
   
 • روغن کرچک اتوکسیلات
   
 • فتی آمین اتوکسیلات
   
 • فتی اسید اتوکسیلات
   
 • فتی الکل اتوکسیلات
   
 • كوكونات فتي اسيد دي اتانول
   
 • مترو نیدازول
   
 • نونیل فنل اتوکسیلات