032123232845

 
نام شرکت :   کیمیای ایران
نام تجاري :   گلپاد - كيميامين - كيمياپون - كيميا سولفونيك - خاطره
سال تاسيس :   1361
نام مدير عامل :   مهندس حميدرضاعظيميان
آدرس :   تهران كيلومتر 50 جاده اصفهان به شيراز شهرك صنعتي رازي ورودي اول
تلفن :   03212323284-5
فاکس :   03212323288
پست الکترونيک :   kimiayeiran@afranet.com
آدرس وب :   htt://www.kafsa.com
محصولات :  
 • اسيد سولفونيك
   
 • انواع شامپو
   
 • انواع مايع دستشویی
   
 • انواع مايع ظرفشویی
   
 • تری اتانول آمین لوریل اتر سولفات
   
 • ژل ضد عفوني كننده
   
 • سديم لوريل اتر سولفات
   
 • كف شوي
   
 • مايع سفيد كننده