021_88710694

 

آباسيك (سهامي خاص)

نام شرکت

آقاي اسكندر ايلخان

نام مدیرعامل

فرو كربن (كربور سيليسيم براي مصرف در صنايع ريخته گري آلياژهاي آهني), كربور سيليسيم (SIC) براي مصارف ساينده, نسوز, سطوح ضد سايش, سطوح ضد اسيد, و سطوح ضد باز

نوع فعالیت

خيابان سيدجمال الدين اسدآبادي (يوسف آباد), خيابان ابن سينا, پلاك101 طبقه اول

آدرس

021 - 88710694   88722686

تلفن

www.abasic.ir

وب سایت