88954831 021

آپاك آرارات
نام شرکت
آقاي مهندس نوري
نام مدیرعامل
توليد الكل صنعتي و طبي و اسانس خوراكي و بهداشتي
نوع فعالیت
                               تهران خيابان وصال شيرازي, كوچه بهنام, پلاك9 طبقه سوم واحد5
آدرس
021 - 88954831 - 2
تلفن
 
وب سایت