66915663.4.5.6.7 021

 

آذران بسپار (سهامي خاص)
نام شرکت
آقاي حقري
نام مدیرعامل
توليد رزين صنعتي
نوع فعالیت
 تهران خيابان كارگر شمالي, کوچه هما, پلاک14 واحد1ت   ته
آدرس
021 - 66915663 - 7
تلفن
 
وب سایت