22020359 021

آرمان شیمی
نام شرکت
آقاي سعيد منشئي
نام مدیرعامل
بازرگاني, واردات مواد شيميايي
نوع فعالیت
خيابان وليعصر, خيابان اسفنديار, پلاك5 طبقه اول تهران
آدرس
021 - 22020359 - 60
تلفن
armanchemie@neda.net
وب سایت