021 887911934

 

آريا رزين

نام شرکت

آقاي عزت اله زينعلي

نام مدیرعامل

توليد انواع رزين هاي آلكيد، پلي استر و اپوكسي استر

نوع فعالیت

 تهران خيابان آفريقا، خيابان شهيد يزدان پناه، پلاك91 طبقه سوم واحد شمالي

آدرس

www.aryaresin.com

وب سایت