021 22012350

آكسوم

نام شرکت

قاي آريايي

نام مدیرعامل

بازرگاني در زمينه مواد شيميايي

نوع فعالیت

بلوار آفريقا، خيابان ارمغان شرقي، ساختمان ارمغان، پلاك13 طبقه دهم

آدرس

021 - 22012350

تلفن

www.caspianchemical.com

وب سایت