021 669606379

 

آلارنگ

نام شرکت

آقاي فتح الهي

نام مدیرعامل

وليد رنگهاي صنعتي و دريايي و رزينهاي الكيدي، ايزولاسيون سكوهاي استاديوم، پيست تارتان كف هاي ورزشي و تاپك قابل انعطاف

نوع فعالیت

تهران خيابان طالقاني غربي، نبش چهار راه فريمان، ساختمان548، طبقه ششم واحد16 

آدرس

021 - 66960637 - 9

تلفن

www.allarang.com

وب سایت