021 22064212 22063042

اسيد نوپا شيمي اصفهان

نام شرکت

آقاي غياث الدين

نام مدیرعامل

توليد اسيد كلريدريك

نوع فعالیت

تهران سعادت آباد، ميدان كاج، خيابان سرو غربي، خيابان صدف، برج هرمزان، طبقه دهم واحد 37

آدرس

021 - 22064212   22063042

تلفن

www.nopashimi.com

وب سایت