021 22538049 22252169

ايران بيدز

نام شرکت

آقاي مهندس زادهوش

نام مدیرعامل

توليد پرل (ساچمه) شيشه اي در ايران مورد استفاده در صنايع رنگ سازي

نوع فعالیت

بزرگراه رسالت, بين خيابان استاد حسن بنا و شهيد همايي, پلاك1030تهران

آدرس

021 - 22538049   22252169

تلفن

www.satrap.itgo.com

وب سایت