021 22519282 22519182

بازگراني گيتا آفتاب

نام شرکت

آقاي خرمي

نام مدیرعامل

تأمين و واردات انواع چسب، صنايع چوب، مخصوصاً چوب پرس وكيوم (ممبران)

نوع فعالیت

خيابان مجيديه شمالي، ميدان بهشتي، خيابان ابوالحسني، پلاك18 واحد18تهران

آدرس

021 - 22519282   22519182

تلفن

gitaaftabshargh@yahoo.com

وب سایت