0262 3690041 5

آقاي حسن قاسمي

توليد و تصفيه انواع حلال هاي شيميايي

شهریاریچهارراه ملارد، خيابان اصلي ويلا دشت، خيابان گلهاي دوم شرقي، پلاك

www.basiratrazi.persianblog.ir