220450934_021

آقای مهندس کنگانی

 تولید وعرضه افزودنی های بتن چسب کاشی وبتن  خمیر درزگیرهای سیلیکونی وخدمات تخصصی راه وساختمان  (تقویت وترمیم سازه های بتونی با کامپوزیت

www.tarabeton.net