22025903_22095904_021

اقای مهندس زند رحیمی

واردات موادشیمیایی صنایع معدنی وصنایع آبکاری  صادرات مواد اولیه معدنی

www.tehranramtin.com