72323831_0282

آقای علیرضا کشاورز قاسمی

تولید الکل طبی مطلق وصنعتی  تولید سرکه خوراکی  تولید سس مایونز وسس گوجه فرنگی  تولید نوشابه  پرتقال  لیمو وکولا تولید آب آشامیدنی

www.bidestan.com