66431119_66926162_021

آقای مهندس رخشنده

تولید انواع قطعات اسفنجی و پلیمری درصنایع خودرروسازی ولوازم خانگی تولید انواع نوارچسبهای آلومینیمی وپلی اتیلن  تولید انواع چسب صنعتی

www.tafoam.com