888211216_021

اقای غلامرضا علیپوریان

....تولید رزین های آکریلیک پایه آبی موردمصرف درصنایع نساجی   چرم  کاشی وسرامیک  ساختمان  رنگ وچسب و

 

www.simabresin