88034197 88059167 021

آقای مهندس شریفی

تولید رزینهای امولسیونی (آب پایه) پلی وینیل استات  واکریلیک  برای ساخت رنگهای ساختمانی   تکمیل صنایع نساجی   ساخت چسب  آهار فرش ماشینی موکت   صنایع شیمیایی ساختمان

www.resinsazan.com