88736648 88736650 021

آقای مرصاد

تولید رزین های پلی وینیل استات (هموکوپلیمر) چسب های برپایه پلی وینیل استات  چسب های حلالی(صنعتی وهمه کاره ) چسب های گرم  وچسب های چوب استاندارد

www.chasbeshomal.com