44491836 44492836 021

آقای حمید حیدری

تولید کننده انواع رنگهای پودری الکترواستاتیک ورنگهای صنعتی (هواخشک وکوره ای

www.pap-co.com