3 66050991 021

آقای مهندس فتوحی

تولید انواع رنگ اتومبیلی   بتونه (روغنی  فوری  سنگی ) آستر (روغنی  فوری) رنگهای صنعتی (کوره ای وهواخشک)  رنگ حفاظتی (اپوکسی  زینک ریچ کولتار) لاک های عایق الکترونیکی (کوره ای  هواخشک  قطره ای)

www.rangin-blush.com