22549667 22549676 021

تولید مواد شیمیایی شناور سازه های دریایی انواع رنگها وانواع سموم کشاورزی مواد آتشکاری معادن  خدمات فنی ومهندسی  انواع قطعات یدکی خودرو انواع ابزار برشی انواع اقلام نظامی

www.sasad.ir