1 88759680 021

آقای میری قمی زاده

تولید انواع استابلایزرهای  پی وی سی  روان کننده استعارات روی وکلسیم   آنتی استاتیک   پلی اتیلن گلایکولهای 150-200-600وسایرموادشیمیایی

www.shetabchemi.com