SODUIM HYDROXIDE FLAKES

سود سوزآور یا هیدروکسید سدیم که  فرمول شیمیایی آن  Noah  نامیده می‌شود، ماده‌ای جامد و سفیدرنگ با دمای ذوب 1390درجه سانتی‌گراد و چگالی 2,13 می‌باشد. این ماده ، براحتی  می‌تواند رطوبت هوا را جذب نماید و بهمین دلیل ، باید هنگام حمل و نقل ، لازم است تحت پوشش‌های حفاظتی قرار گیرد. این ترکیب ، در تماس با پوست ، دارای اثر خورندگی است و برای جلوگیری از اثرات سوزانندگی آن باید دقت شود ( نام سود سوز آور نیز از همین خاصیت آن گرفته شده است . )

محلول قلیایی قوی در آب پدید می‌آورد، یعنی در آب بطور کامل به یونهای تشکیل دهنده‌اش ( +Na و -OH    تجزیه می شود .