88950231 021

آقای محمدرضا  نژادعباسی

واردات وصادرات موادشیمیایی ومواد اولیه صنایع رنگ  رزین  چسب  فایبر گلاس  انواع رزینهای اپوکسی  رزین اتیل سیلیکات  الیاف شیشه  هاردنر اپوکسی   رقیق کننده اپوکسی

www.kianresin.com