0313661418636628789

آقای امیرهوشنگ فولادگر

تولید کننده انواع رنگهای اتومبیلی   صنعتی  ساختمانی  تینر

اصفهان  شهرک صنعتی سه راهی مبارکه - فاز 1 خیابان 5 پلاک 5/3

شماره تلگرام   5027155-0930

www.bartarshimi.com