88779953 021

آقای شیخ الاسلامی

تولید کننده انواع رزین های پلی استر غیراشباع رزین آلکید ژل  کوت  رنگهای صنعتی ودریایی  پوشش های ضد خوردگی

www.kaharbushehr.com