11 88337807 021

آقای سالاری

تولید انواع رزین  چسب ومواد افزودنی بتن

www.parsa-chem.com