88723355_88720636_021

آقای اقبال سینگ شاهپوری

تولید آلومینا  فیوز آلومینا  سرامیک فایبر  فیوز مولایت  فیوز اسپینل  کائولین  کلسینه  اکسید تیتان  آجر سرامیکی  ملات و جرم نسوز  رنگهای سرامیکی  فلدسپات  تالک  لاینر وگلوله های سرامیکی  کارباید و

www.fiberona.com