7_88100693_021

خانم بیتا تابش

ارائه مواد اولیه واطلاعات فنی وبازرگانی مرتبط با صنایع رنگ رزین  چسب  مرکب  لاستیک  پلاستیک  کامپوزیت  چرم ونساجی

www.kalapolymer.com