9_22019601_021

آقای مهندس صنعتی

تولید کننده فروسیلیسیم  که درصنایع فولاد وچدن مورد استفاده میباشد  فروسیلیسیم   منیزیم   جهت تولید چدن نشکن  پودرمیکرو سیلیکا

www.iran_ifc.com