55627873_55811857_021

آقای کلاکی

تولید کننده رنگهای صنایع پلاستیک  برای تمام پلیمرها در انواع رنگها

www.masterbatch-sunco.com