88752481_88752483_021

آقای مهندس نیک نفس

تولید رزینهای اپوکسی  چسبهای اپوکسی   پوششهای صنعتی  وضد خورندگی  اجراء کفپوشهای صنعتی   بهداشتی  ورزشی  ایزولاسیون مخازن اسید  قلیاء

www.epoxiran.com