88316107_88318454_021

آقای سیاوشان

تولید واجرای انواع پوششهای صنعتی وضد خوردگی  تامین مواد مهندسی نظیر اپوکسی پلی یوریتان  اکریلیک وپلی یوریا  چسبهای صنعتی

www.nilifam.com