77889292_77724956_021

آقای علی کفایی فنایی پور

تهیه وتوزیع انواع فیلم وکاغذ دکورال   تهیه وتوزیع انواع رنگ پودری مخصوص دکورال ومواد اولیه آبکاری  آبکاری های کرم سخت  نیکل سخت  کرم مشکی خدمات طرح چوب بر روی فلزات وپلاستیک ها

www.msf-co.com