77632622_77632632_021

آقای سعید شکیبا

تولید واجرای پوششهای ضد خوردگی وپلیمری اپوکسی پلی اورتان

www.pdbco.ir