22853467_22885023_021

آقای شهرام رئیسی

تولید کننده رزینهای آکریلیک  ترموپلاست  وترموست  برای پوششهای ترافیکی  استخری وصنعتی

www.parnianresin.com